ครูฝรั่งหำใหญ่กลีบหีเนียนหีเนียนนักเรียนในห้องพักครู ถ้าให้กลีบหีเนียนหีเนียนด้วยจะให้เกรดA