ครูฝึกสอนควบหำกับนักเรียนในห้องน้ำ อ้านมสวยให้ลูกศิษย์ควบหำสดจนน้ำแตก