นักเรียนม.ต้นโดนพ่อเลี้ยงบังคมอมกระเจี๊ยวก่อนเรียน