น้องกระต่ายล่อนมเบิ้มบนเก้าอี้ ก่อนจะกระแทกนมเบิ้มแตกในอย่างฟิน