น้องเชอรี่ควบหำกับช่างสัก ควบหำอย่างโหดเหมือนอดหุ่นน่ากระแทกมานาน