องค์หญิงกำมะลอ ภาค1

เซี่ยจื่อเว่ย เป็นลูกสาวของเฉียนหลงฮ่องเต้ ที่ไปเกิดกับหญิงสามัญชน เมื่อนางเติบโตขึ้นก็ได้เดินทางไปหาบิดาที่เมืองหลวงแต่ไม่อาจเข้าไปในวัง ได้บังเอิญนางได้ไปรู้จักกับจอมยุทธสาวชื่อเสี่ยวเยี่ยนจื่อเข้า นางจึงฝากของรักแทนใจที่เฉียนหลงฮ่องเต้ให้กับแม่ของนาง มอบให้เสี่ยวเยี่ยนจื่อ เอาเข้าไปในวังแต่จับพลัดจับผลู เฉียนหลงฮ่องเต้เข้าใจว่าเสี่ยวเยี่ยนจื่อเป็นธิดาของพระองค์ จึงทรงแต่งตั้งให้เป็น หวนจูเกอเกอ ในขณะที่พระธิดาตัวจริงกลับต้องเป็นสาวใช้ของเสี่ยวเยี่ยนจื่อ แต่ทั้งสองนางก็พยายามหาทางจนทำให้เฉียนหลงฮ่องเต้ รู้ความจริงจนได้ ในที่สุดจึงทรงรับเป็นพระธิดาทั้ง 2 คน พร้อมกับประทานชายหนุ่มรูปงาม 2 คน ให้เป็นราชบุตรเขยอีกด้วย

องค์หญิงกำมะลอ ภาค1 ep1
องค์หญิงกำมะลอ ภาค1 ep2
องค์หญิงกำมะลอ ภาค1 ep3
องค์หญิงกำมะลอ ภาค1 ep4
องค์หญิงกำมะลอ ภาค1 ep5
องค์หญิงกำมะลอ ภาค1 ep6
องค์หญิงกำมะลอ ภาค1 ep7
องค์หญิงกำมะลอ ภาค1 ep8
องค์หญิงกำมะลอ ภาค1 ep9
องค์หญิงกำมะลอ ภาค1 ep10
องค์หญิงกำมะลอ ภาค1 ep11
องค์หญิงกำมะลอ ภาค1 ep12
องค์หญิงกำมะลอ ภาค1 ep13
องค์หญิงกำมะลอ ภาค1 ep14
องค์หญิงกำมะลอ ภาค1 ep15