แจกวาร์ปเจ๊เมย์จอมเงี่ยน โดนท่าด็อกกี้โหดเหมือนโกรธหุ่นน่ากระแทก