แนวซาดิสม์ ท่าหมาหุ่นน่ากระแทกนักเรียนในห้องพักครู