A GIRL LIKE ME (2021) ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้

เรื่องย่อ : A Girl Like Me (2021) ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ เป็นเรื่องราวตอกย้ำคนโสดที่ถูกสร้างขึ้นโดยสตรีนิสัยโหดร้ายผู้เคยถูกถอนหมั้นมาแล้วถึงสามครั้ง และชายหนุ่มที่ทั้งรูปงามทั้งมากความสามารถชนิดที่ไม่มีใครในโลกเทียบเทียมได้ แต่ก็เป็นนางเอก“ดวงซวย”คนหนึ่งที่ฝันเห็นครอบครัวตัวเองถูกฆ่ายกครัว ปันฮั่ว นางเอกที่ภายนอกเป็นคนเปิดเผย นิสัยตรงไปตรงมาและไม่ยอมคน แต่ความจริงแล้วในใจนางทั้งมีเมตตาและละเอียดอ่อน ถูกถอนหมั้นอย่างเหลือเชื่อถึงสามครั้ง

[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]
[block]
/

[/block]