A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย

เรื่องย่อ : ซีรีย์จีน รักวุ่นวายของนายอลเวง A Seven-faced Man พากย์ไทย Bai Xin Xin (Elvira Cai) เป็นแพทย์ฝึกหัดชั้นปีที่ 1 ที่ได้พบกับ Shen Yi Zhen (Zhang Yi Shan) ผู้ชายจากครอบครัวที่ร่ำรวย เมื่อ Xin Xin ถูกผูกมัดให้กลายเป็นแพทย์ประจำของ Yi Zhen เธอไม่เข้าใจว่าเธอสมัครอะไรจนกว่าจะสายเกินไปเมื่อบุคลิกที่แตกต่างกันทั้งเจ็ดของ Yi Zhen เริ่มปรากฏ ความลับดำมืดจากประวัติครอบครัวที่โหดร้ายของเขาก็เช่นกัน Xin Xin สามารถช่วยให้หลาย ๆ ใบหน้าของ Yi Zhen ฟื้นจากอดีตอันเจ็บปวดของเขาได้หรือไม่?

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.1

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.2

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.3

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.4

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.5

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.6

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.7

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.8

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.9

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.10

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.11

A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย Ep.12

ติดตามตอนต่อไปDear A Seven-faced Man (2017) รักวุ่นวายของนายอลเวง พากย์ไทย EP.13