Childe Xie’s Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา

Childe Xie’s Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา เมิ่งเสี่ยวฝานจับพลัดจับผลูบุกเข้าไปในภัตตาคารอู่ถี พบว่าตัวเองกลายเป็นเมิ่งอวี่ฝานที่รูปโฉมงามล่มเมือง นางได้ทำการตัดสินใจครั้งที่กล้าหาญที่สุดตลอด 20 ปีนี้คือชิงรุกตามจีบเถ้าแก้ของภัตตคารเซี่ยซวิ่น แต่ว่าความสุขก็อยู่ไม่นาน เมื่อภัยร้ายถึงชีวิตมาถึงที่ภัตตาคาร ด้านหนึ่งคือความรัก ด้านหนึ่งคือการเสียสละทุกคน ล้วนขึ้นอยู่กับความคิดของเมิ่งอวี่ฝาน

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.1

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.2

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.3

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.4

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.5

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.6

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.7

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.8

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.9

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.10

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.11

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.12

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.13

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.14

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.15

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.16

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.17

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.18

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.19

Childe Xie's Wine (2022) บ่มรักร่ำสุรา ซับไทย EP.20 (จบ)