EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16 (จบ)

เรื่องราวของทฤษฎีชั้นเรียนที่ติดอาวุธด้วยช้อนทองและทฤษฎีช้อนและช้อนดินก็ปรากฏขึ้น และด้วยการแบ่งขั้วที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆสาธารณรัฐเกาหลีจึงกลายเป็นสังคมที่ความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวทางชนชั้นจะไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไป