Delicacies Destiny (2022)


Delicacies Destiny (2022) พ่อครัวหนุ่มตั้งใจที่จะเป็น เชฟราชวงศ์คนแรกของโลก และเริ่มประสบความสำเร็จในความฝันนี้เมื่อเธอได้รับความชื่นชมจากเจ้าชาย Zhu Shou Kui และถูกจ้างให้ทำงานในห้องอาหารอันโอชะ เผชิญกับความท้าทายหลายประการจากกษัตริย์จิน นางสนมหลี่ และราชินี หลิงเซียวเซียว ด้วยความช่วยเหลือของเจ้าชาย แก้ไขวิกฤติครั้งแล้วครั้งเล่าโดยอาศัยทักษะและความเมตตาอันเป็นเลิศในการทำอาหารของเธอ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากคนในวัง เช่นเดียวกับความรักของเจ้าชาย Zhu Shou Kui อย่างไรก็ตาม ในฐานะเจ้าหญิงมกุฎราชกุมารในอนาคต จักรพรรดิสั่งห้ามเธอให้เข้าไปที่ห้องครัว หลังจากการตัดสินใจที่ยากลำบาก ในที่สุดหลิงเซียวเซียวก็เลือกที่จะไม่ล้มเลิกความฝันของเธอและออกจากวังไปเปิดร้านอาหารและทำครัวต่อไป แต่เจ้าชายจะเลือกอะไร หน้าที่ ครอบครัว หรือความรักในชีวิตของเขา

Delicacies Destiny (2022) ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส ซับไทย ep1

Delicacies Destiny (2022) ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส ซับไทย ep2

Delicacies Destiny (2022) ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส ซับไทย ep3

Delicacies Destiny (2022) ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส ซับไทย EP.4

Delicacies Destiny (2022) ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส ซับไทย EP.5

Delicacies Destiny (2022) ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส ซับไทย ep6

Delicacies Destiny (2022) ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส ซับไทย EP.7

Delicacies Destiny (2022) ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส ซับไทย EP.8

Delicacies Destiny (2022) ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส ซับไทย EP.9

Delicacies Destiny (2022) ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส ซับไทย EP.11

Delicacies Destiny (2022) ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส ซับไทย EP.12

Delicacies Destiny (2022) ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส ซับไทย EP.13

Delicacies Destiny (2022) ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส ซับไทย EP.14

Delicacies Destiny (2022) ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส ซับไทย EP.15

Delicacies Destiny (2022) ลิขิตฟ้าชะตาเลิศรส ซับไทย EP.16 จบ