EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8

ติดตามตอนต่อไป Futmalls.Com เว็บไซต์ปริศนา พากย์ไทย EP 8 จบ

ชื่อเรื่อง : 預支未來 / Futmalls.Com / เว็บไซต์ปริศนา

จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนคดีแปลกๆ หลายคดีทำให้ตำรวจ Zhao Xu Zhen ไปที่เว็บไซต์ลึกลับชื่อ Futmalls.com ซึ่งอ้างว่ามาจากอนาคต ลูกค้าสามารถซื้ออะไรก็ได้จากเว็บไซต์ รวมถึงความรัก ชื่อเสียง หรือความงามในอนาคต สินค้าไม่สามารถคืนเงินได้ และราคาไม่สามารถจินตนาการได้….ดูซีรี่ย์จีน Futmalls.Com เว็บไซต์ปริศนา พากย์ไทย

ติดตามตอนต่อไป Futmalls.Com เว็บไซต์ปริศนา พากย์ไทย EP 8 จบ