EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10 (จบ)

รอบปฐมทัศน์ซีซัน ไทเรียนรู้เรื่องการสมรู้ร่วมคิด และจอนถูกจับได้ว่า อยู่ระหว่างกษัตริย์สององค์