EP 1

EP 2

EP 3

EP 4

EP 5

EP 6

EP 7

EP 8

  การต่อสู้กับโรคติดเชื้อ กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนไปแล้ว นับตั้งแต่ โรคโควิด-19 ระบาด ถึงแม้วิวัฒนาการทางการแพทย์จะช่วยให้ผู้คนจะเอาชนะโควิด-19 มาได้ โดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยกันอีกต่อไป แต่จู่ๆ ก็มีโรคปริศนาอีกโรคหนึ่งอุบัติขึ้นมาใหม่ และมันได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองเซยังอย่างรวดเร็ว