Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย

Have a Crush on You (2023) เจ็ดปีต่อมาหร่วนหลิวเจิงได้เป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลเป๋ยหย่า หร่วนหลิวเจิงได้ทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ สามีเก่าของเธอนิ่งจื้อเชียนก็เป็นศัลยแพทย์มือดีอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกัน เขาเสนอตัวเป็นอาจารย์ให้หร่วนหลิวเจิงและทุ่มเทช่วยเหลือเธอเพื่อชดเชยกับการแต่งงานที่เคยผิดพลาด แต่หร่วนหลิวเจิงไม่ได้อ่อนแออีกต่อไป

ด้ายแดงที่ผูกโชคชะตาทั้งสองยังคงผูกติดกัน พวกเขาได้เข้าร่วมเป็นทีมแพทย์ช่วยเหลือที่แอฟริการะหว่างนั้นนิ่งจื้อเชียนถูกยิงบาดเจ็บสาหัส หลังผ่านประสบการณ์เฉียดตายทำให้พวกเขาเข้าใจชีวิตและโชคชะตามากขึ้น กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ครั้งใหม่

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.1

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.2

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.3

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.4

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.5

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.6

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.7

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.8

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.9

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.10

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.11

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.12

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.13

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.14

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.15

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.16

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.17

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.18

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.19

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.20

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.21

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.22

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.23

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.24

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.25

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.26

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.27

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.28

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.29

Have a Crush on You (2023) เสียงกระซิบบอกว่ารัก ซับไทย Ep.30