EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8 (จบ)

แบบนี้ฮารัมจะเอาชนะใจอีจุนทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจที่กำลังเกิดในออฟฟิศแห่งนี้ได้ไหม