luna nera (2020) คําสาปคืนเดือนดับ ep1
luna nera (2020) คําสาปคืนเดือนดับ ep2
luna nera (2020) คําสาปคืนเดือนดับ ep3
luna nera (2020) คําสาปคืนเดือนดับ ep4
luna nera (2020) คําสาปคืนเดือนดับ ep5
luna nera (2020) คําสาปคืนเดือนดับ ep6

(บรรยายไทย) Luna Nera (2020) คำสาปคืนเดือนดับ ช่วงศตวรรษที่ 17 ในอิตาลี เด็กสาวจากตระกูลแม่มดตระกูลหนึ่งได้ล่วงรู้ชะตาตัวเอง ขณะเดียวกัน พ่อของแฟนหนุ่มก็ออกตามล่าตัวเธอโทษฐานที่มีพลังเวทมนตร์