LUPIN SEASON 1 (2021) 1
LUPIN SEASON 1 (2021) 2
LUPIN SEASON 1 (2021) 3
LUPIN SEASON 1 (2021) 4
LUPIN SEASON 1 (2021) 5

แรงบันดาลใจจากการผจญภัยของ Arsène Lupin โจรสุภาพบุรุษ Assane Diop มุ่งมั่นที่จะล้างแค้นให้พ่อของเขาด้วยความอยุติธรรมที่เกิดจากครอบครัวที่ร่ำรวย