EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8 End

ได้เวลาปล่อยของ! ขณะที่ทุกคนต่างแยกย้ายกันไป รายการตอบคำถามก็ได้เริ่มขึ้นภายใต้การกำกับควบคุมของอักเนส แต่แก๊งนอกคอกไม่ยอมถอดใจง่ายๆ