EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8

เรื่องราวการก่อปฏิวัติ จากเหล่า Hacker ที่นำโดย Eliot Anderson ที่ต้องการจะล้มระบบทุนนิยม ก่อสร้างการปฏิวัติเพื่อสร้างความเท่าเทียม ในสังคม โดยการล้มองค์กร Ecrop องค์กรชั่วร้ายที่กุมอำนาจเกือบทุกอย่างในโลก โดยการก่อตั้ง F*Society ขึ้นมาเพื่อโค่นล้มบริษัทนั้น ผ่านกลุ่ม Hacker ที่ไม่แสวงหาผลกำไรนอกจากความยุติธรรม