เจิ้งซูอี้ Only for Love (2023) จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก นักข่าวสาวสายการเงินมีโอกาสได้ร่วมงานกับสือเยี่ยน ประธานบริษัทการลงทุนหนุ่มหล่อ โดยมีจุดประสงค์แอบแฝงคือหวังจะจีบให้เขาใจว้าวุ่น

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 1

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 2

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 3

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 4

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 5

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 6

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 7

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 8

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 9

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 10

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 11

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 12

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 13

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 14

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 15

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 16

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 17

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 18

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 19

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 20

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 21

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 22

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 23

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 24

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 25

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 26

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 27

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 28

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 29

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 30

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 31

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 32

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 33

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 34

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 35

จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก ซับไทย EP 36 (จบ)