Our Dating Sim (2023) เดตกี่รอบก็ชอบนาย ซับไทย

Our Dating Sim (2023)

Our Dating Sim (2023) เดตกี่รอบก็ชอบนาย ลี วาน และชิน กีแท เป็นเพื่อนสนิทกัน แต่แล้วความสัมพันธ์ฉันเพื่อนของทั้งคู่ก็ต้องจบลงเมื่อลี วานสารภาพรักกับกีแทแต่กีแทปฏิเสธเจ็ดปีต่อมา ทั้งคู่ต่างเรียนจบแล้วเข้าสู่การทำงาน กีแทเป็นโปรแกรมเมอร์ในบริษัทเกมแห่งหนึ่งและลี วานซึ่งเป็นกราฟฟิกที่กำลังหางานที่ถูกใจอยู่นั้น ก็ได้มาทำงานที่บริษัทกีแท ทั้งสองจึงได้พบกันอีกครั้ง แต่ความสัมพันธ์ที่จบไปจะสามารถกลับมาสานต่อได้หรือไม่

Our Dating Sim (2023) เดตกี่รอบก็ชอบนาย ซับไทย Ep.1

Our Dating Sim (2023) เดตกี่รอบก็ชอบนาย ซับไทย Ep.2

Our Dating Sim (2023) เดตกี่รอบก็ชอบนาย ซับไทย Ep.3

Our Dating Sim (2023) เดตกี่รอบก็ชอบนาย ซับไทย Ep.4

Our Dating Sim (2023) เดตกี่รอบก็ชอบนาย ซับไทย Ep.5

Our Dating Sim (2023) เดตกี่รอบก็ชอบนาย ซับไทย Ep.6

Our Dating Sim (2023) เดตกี่รอบก็ชอบนาย ซับไทย Ep.7