RAGNAROK (2021) ss2 แร็กนาร็อก มหาศึกชี้ชะตา ซีซัน 2 (SEASON 2)
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6 End

เมืองแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ต้องเผชิญกับสารพิษที่แทรกซึมอยู่ทุกอณูและภัยจากธารน้ำแข็งที่ละลายอยู่ทุกขณะ เหมือนลางบอกเหตุวันสิ้นโลก แต่หนึ่งตำนานจะหยุดสิ่งชั่วร้ายจากบรรพกาล