โคลอี้ หญิงสาวที่ไม่อาจหลีกหนีความจริงได้เมื่อตื่นนอนและเธอต้องตามสอดส่องแม่ของเธอ หลังจากที่เธอพบความผิดปกติที่เหนือธรรมชาติของแม่เธอไดแอน ซึ่งทำให้เธอได้พบกับความลับบางอย่างหลังจากสอดส่องแม่ของเธออยู่ตลอดซึ่งความลับเหล่านั้นทำให้เธอต้องวิ่ง