EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP10
EP11
EP12
EP13
EP14
EP15
EP16
EP17
EP18
EP19
EP20
EP21
EP22
EP23
EP24 End

ลู่ชีอี เด็กเรียนดีที่ปลอมใบแจ้งรับเข้าศึกษาและหลอกพ่อแม่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปะภาคใต้ คิดไม่ถึงว่าไม่นานเด็กหัวกะทิสายวัฒนธรรมจะกลายเป็นตัวประหลาดประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ไปซะได้