South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน นักวิจัยและพัฒนายาฟู่อวิ๋นเซินและศัลยแพทย์จูจิ้วดำเนินการช่วยเหลือทางการแพทย์ในพื้นที่ขาดการพัฒนา ทั้งสองเปลี่ยนจากความเข้าใจผิดไปสู่ยอมรับซึ่งกันและกันหลังจากผ่านความเป็นความตายมา ยังไม่ทันที่จะได้บอกความในใจ อุบัติเหตุหนึ่งได้ทำให้ฟู่อวิ๋นเซินตกอยู่ในความลำบาก เขาตัดการติดต่อกับจูจิ้ว

หนึ่งปีผ่านไป จูจิ้วกลับมาพบกับฟู่อวิ๋นเซินด้วยฐานะแพทย์ประจำบ้าน เมื่อต้องเผชิญการกลั่นแกล้งมากมายของเขา จูจิ้วใช้ความเข้มแข็งและการมองโลกในแง่ดีบวกกับความรักที่คอยอยู่เคียงข้างค่อย ๆ รักษาอวิ๋นเซิน และออกจากห้วงลึกไปพร้อมกับเขา

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 1

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 2

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 3

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 4

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 5

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 6

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 7

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 8

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 9

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 10

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 11

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 12

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 13

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 14

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 15

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 16

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 17

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 18

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 19

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 20

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 21

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 22

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 23

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 24

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 25

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 26

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 27

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 28

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 29

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 30

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 31

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 32

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 33

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 34

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 35

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 36

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 37

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 38

South Wind Knows (2023) ลมใต้รู้ใจฉัน ซับไทย EP 39 (จบ)