EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

ชีวิตโค้ช อเมริกัน ฟุตบอล ที่ถูกจ้าง มาเป็นโค้ช ฟุตบอล เนื่องจาก ผู้จัดการทีม ต้องการให้ทีมตกชั้น เพราะว่าจะแก้แค้น สามี ที่เคยเป็นผู้จัดการทีมและถือว่าทีมคือชีวิตเขา