The Killing Vote (2023) โหวตโทษประหาร ซับไทย
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12 (จบ)

ก็ได้มีข้อความสำรวจขึ้นบนโทรศัพท์ของผู้คนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีว่ามีความคิดเห็นยังไงกับอาชญากรที่หนีจากกฎหมายสมควรที่จะได้รับโทษด้วยการประหารหรือไม่ถ้าผลตอบรับเกินครึ่งก็จะมีการประหารโดย dog mask ทันทีแต่ทว่าด็อกแมสนั้นไม่ได้เป็นคนของตำรวจทำให้เรื่องนี้นั้นเกิดการไล่ล่าเขาขึ้นมา

ก็ได้มีข้อความสำรวจขึ้นบนโทรศัพท์ของผู้คนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีว่ามีความคิดเห็นยังไงกับอาชญากรที่หนีจากกฎหมายสมควรที่จะได้รับโทษด้วยการประหารหรือไม่ถ้าผลตอบรับเกินครึ่งก็จะมีการประหารโดย dog mask ทันทีแต่ทว่าด็อกแมสนั้นไม่ได้เป็นคนของตำรวจทำให้เรื่องนี้นั้นเกิดการไล่ล่าเขาขึ้นมา