EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24
EP 25
EP 26
EP 27
EP 28
EP 29
EP 30
EP 31
EP 32
EP 33 จบ

เรื่องราวของMu Wanqing พบว่า Liu Qing รออยู่ที่ร้านอาหาร เขาผิดหวังมาก ทั้งสองไม่ได้คาดเดา ว่านชิงไปเข้าห้องน้ำก่อนเวลา ปล่อยให้ Liu Qing อยู่คนเดียว ความผิดพลาดในการทำงานของ Liu Qing ทำให้เกิดการเลื่อนการประชุมของ Mu Wanqing