The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย

เรื่องย่อ The Rebel Princess (2021) ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย เรื่องราวของ อาอู่ หญิงสาวที่เกิดมาเพรียบพร้อมทุกอย่าง มีชีวิตเยี่ยงดั่งคุณหนูผู้เลอโฉม กระทั่งเมื่อผ่านพ้นก้าวสู่วัยบรรลุนิติภาวะ เธอจึงค่อยๆ ล่วงรู้ว่าตัวเองเป็นเพียงเบี้ยหมากบนกระดานในการควบคุมอำนาจทางการเมืองเท่านั้นเอง ซ้ำยังถูกพ่อจับแต่งงานกับชายที่ไม่ได้ปรารถนา เผชิญหน้ากับการทรยศหักหลัง ถูกลอบปองร้าย และยังรอคอยให้มีใครสักคน มาฉุดดึงเธอออกไปจากวังวนแห่งอำนาจแห่งนี้

นำแสดงโดย
จางซิยี่ รับบท หวังเซวียน
โจวอี้เหวย รับบท เซียวฉี
หยางโย่วหนิง รับบท หม่าจื่อถอน
อวี่เหอเหว่ย รับบท หวังลิ่น
จั่วเสี่ยวชิง รับบท เซี่ยหว่านหรู
ฮุ่ยอิงหง รับบท เซี่ยกุ้ยเฟย
หลิวตวนตวน รับบท ซ่งหวายเอิน
เจิงอี้เซวียน รับบท หวังเชี่ยน

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.1

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.2

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.3

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.4

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.5

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.6

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.7

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.8

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.9

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.10

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.11

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.12

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.13

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.14

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.15

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.16

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.17

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.18

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.19

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.20

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.21

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.22

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.23

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.24

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.25

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.26

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.27

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.28

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.29

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.30

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.31

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.32

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.33

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.34

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.35

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.36

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.37

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.38

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.39

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.40

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.41

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.42

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.43

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.44

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.45

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.46

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.47

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.48

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.49

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.50

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.51

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.52

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.53

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.54

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.55

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.56

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.57

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.58

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.59

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.60

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.61

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.62

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.63

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.64

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.65

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.66

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.67

ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.68 จบ