The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2

The Romance of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ฮัวหรง (รับบทโดย จ้าวจาวอี๋) และ ฉินซั่งเฉิง (รับบทโดย หยวนเฮ่า) ที่เผชิญกับหายนะมากมาย แต่สุดท้ายก็ลงเอยกัน ขณะที่ทั้งสองกำลังจะแต่งงาน มีรับสั่งให้ฮัวหรงต้องแต่งงานกับตัวประกันจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อปกป้องอาณาจักร ฮัวหรงตัดสินใจ “ปกปิดการแต่งงาน” กับฉินซั่งเฉิงชั่วคราว จากนั้นจึงเดินทางไปยังหนานหวงเพื่อ “แต่งงาน” กระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักร

The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ซับไทย EP.1

The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ซับไทย EP.2

The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ซับไทย EP.3

The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ซับไทย EP.4

The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ซับไทย EP.5

The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ซับไทย EP.6

The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ซับไทย EP.7

The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ซับไทย EP.8

The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ซับไทย EP.9

The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ซับไทย EP.10

The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ซับไทย EP.11

The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ซับไทย EP.12

The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ซับไทย EP.13

The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ซับไทย EP.14

โปรดติดตามตอนต่อไป The Romance Of Hua Rong 2 (2022) เจ้าสาวโจรสลัด 2 ซับไทย EP.15