The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย

เรื่องย่อ: หลังบิดาตายจากไป ยุนดันโอลูกสาวคนเล็กสุดที่รักของตระกูลที่เคยมั่งคั่งก็สูญเสียชีวิตหรูหราและอภิสิทธิ์ต่าง ๆ ไปด้วย นางจึงตัดสินใจสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยเริ่มจากสวนบุปผาที่เป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ นางไม่หวั่นเกรงที่จะเล่นตุกติกบ้างเพื่อให้กิจการสำเร็จ และแม้จะมีคนดูหมิ่นว่าดันโอทำงานช้ำต่ำไม่มีเกียรติ นางก็ไม่สะท้าน วันหนึ่ง หนุ่มรูปงามสองคนนามคิมชียอลและคังซานมาเยือนเรือนพักแรม แล้วก็เริ่มเกิดเรื่องขึ้นที่นี่ แต่แล้วจู่ ๆ โลกของดันโอก็พลิกผันเมื่อนางค้นพบว่าพ่อทิ้งหนี้ก้อนโตมูลค่าเท่าเรือนพักแรมไว้ให้ เพื่อสะสางหนี้ นางจำต้องหาอีซอลให้เจอ แต่เรื่องราวกลับนำนางไปสู่อันตราย ตอนนี้ดันโอต้องเลือกระหว่างสองทางที่เป็นไปไม่ได้ทั้งคู่ โดยไม่อาจรู้ได้ว่าอนาคตของตนจะออกหัวหรือก้อย

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.1

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.2

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.3

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.4

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.5

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.6

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.7

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.8

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.9

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.10

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.11

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.12

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.13

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.14

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.15

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.16

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.17

The Secret Romantic Guest House โรงเตี๊ยมแห่งรัก พากย์ไทย Ep.18 (จบ)