The Silent Sea ทะเลสงัด พากย์ไทย
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8 End

ในโลกในอนาคตอันใกล้ เมื่อมวลมนุษยชาติต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติความอดยาก เนื่องจากแหล่งน้ำกับแหล่งอาหารไม่สามารถทำได้บนพื้นผิวโลกอีกต่อไป ทำให้ ฮันยุนแจ ทหารหนุ่มสังกัดปฏิบัติการด้านอวกาศ ได้ถูกรับเลือกให้เดินทางไปกับทีมลูกเรือ เพื่อมุ่งหน้าไปยังดวงจันทร์ โดยภารกิจของพวกเขาคือค้นหาและนำเอาตัวอย่างลึกลับที่ถูกทิ้งเอาไว้ที่สถานีอวกาศบนนั้นกลับไปยังโดลก และพวกเขาก็ถูกหมายเอาไว้ว่าเป็นความหวังในการอยู่รอดของมนุษย์ทุกคน