The Silent Sea ทะเลสงัด

The Silent Sea ทะเลสงัด ในโลกในอนาคตอันใกล้ เมื่อมวลมนุษยชาติต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติความอดยาก เนื่องจากแหล่งน้ำกับแหล่งอาหารไม่สามารถทำได้บนพื้นผิวโลกอีกต่อไป ทำให้ ฮันยุนแจ ทหารหนุ่มสังกัดปฏิบัติการด้านอวกาศ ได้ถูกรับเลือกให้เดินทางไปกับทีมลูกเรือ เพื่อมุ่งหน้าไปยังดวงจันทร์ โดยภารกิจของพวกเขาคือค้นหาและนำเอาตัวอย่างลึกลับที่ถูกทิ้งเอาไว้ที่สถานีอวกาศบนนั้นกลับไปยังโดลก และพวกเขาก็ถูกหมายเอาไว้ว่าเป็นความหวังในการอยู่รอดของมนุษย์ทุกคน

The Silent Sea ทะเลสงัด พากย์ไทย EP.1

The Silent Sea ทะเลสงัด พากย์ไทย EP.2

The Silent Sea ทะเลสงัด พากย์ไทย EP.3

The Silent Sea ทะเลสงัด พากย์ไทย EP.4

The Silent Sea ทะเลสงัด พากย์ไทย EP.5

The Silent Sea ทะเลสงัด พากย์ไทย EP.6

The Silent Sea ทะเลสงัด พากย์ไทย EP.7

The Silent Sea ทะเลสงัด พากย์ไทย EP.8 End