The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย

The Trust (2023)

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ 

ฮ่องเต้ผู้เย็นชาเก่งกาจกด้านการวางแผน แต่ไม่ชอบการต่อสู้ กับฮองเฮาสายบู๊ ที่เติบโตมากับการต่อสู้ท่ามกลางเหล่าพี่ชาย จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันพวกเขาสลับร่างกันโดยบังเอิญ แล้วทั้งคู่ต่างก็เกลียดกัน​แต่ต้องมาสลับการใช้ชีวิตกัน​ อีกทั้งต้องค่อยรับมือกับสถานการณ์สุดป่วน ทำให้พวกเขาทั้งสองต้องเรียนรู้ตัวตนของกันและกัน

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.1

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.2

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.3

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.4

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.5

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.6

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.7

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.8

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.9

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.10

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.11

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.12

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.13

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.14

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.15

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.16

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.17

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.18

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.19

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.20

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.21

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.22

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.23

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.24

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.25

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.26

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.27

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.28

The Trust (2023) สลับร่างป่วนบัลลังก์ ซับไทย Ep.29 (กำลังอัพเดทจ้า)