Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย

เป็นซีรี่ย์จีนแนวสืบสวนสอบสวน อาชญากรรม มีทั้งหมด 36 ตอน ได้ออกอากาศในปี 2023 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทีมสืบสวนชั้นยอดโดยจะมีสมาชิกทั้งหมด 6 คนประกอบไปด้วยหน่วยต่างๆและหนึ่งในนั้นก็มีเลี่ยวเหยียนและเหลียงม่ายอยู่ในทีมด้วยแม้ว่าในแต่ละครั้งนั้นจะมีอุปสรรคในการทำงานมากมายขนาดไหนแต่พวกเขาก็ร่วมมือกันจนในที่สุด

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 1

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 2

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 3

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 4

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 5

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 6

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 7

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 8

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 9

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 10

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 11

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 12

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 13

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 14

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 15

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 16

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 17

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 18

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 19

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 20

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 21

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 22

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 23

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 24

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 25

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 26

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 27

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 28

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 29

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 30

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 31

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 32

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 33

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 34

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 35

Trace (2023) นิติเวชไขคดีปริศนา ซับไทย EP 36 (จบ)