Tribes of Europa ซับไทย

เรื่องย่อ : Tribes of Europa (2021) เรื่องราวในปี พ.ศ. 2517 เมื่อเกิดภัยพิบัติระดับโลกอย่างลึกลับ สงครามจะลุกลามระหว่างชนเผ่าที่โผล่ออกมาจากซากเรืออับปางของยุโรป พี่น้องสามคนจากเผ่า Origine ที่สงบสุขถูกแยกจากกันและถูกบังคับให้ปลอมเส้นทางของตัวเองในการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยการกระทําสําหรับอนาคตของยูโรปาใหม่นี้

Tribes of Europa ซับไทย Ep. 1

Tribes of Europa ซับไทย Ep. 2

Tribes of Europa ซับไทย Ep. 3

Tribes of Europa ซับไทย Ep. 4

Tribes of Europa ซับไทย Ep. 5

Tribes of Europa ซับไทย Ep. 6