EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8

เรื่องราวของหน่วยสืบสวนนครบาลที่ติดตามองค์กรที่เรียกว่า ซึ่งตัดสินคนชั่วร้ายที่หลบหนีกฎหมายซึ่งกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม