EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24
EP 25
EP 26
EP 27
EP 28
EP 29
EP 30
EP 31
EP 32
EP 33
EP 34
EP 35
EP 36
EP 37
EP 38
EP 39
EP 40
EP 41
EP 42
EP 43
EP 44
EP 45
EP 46
EP 47
EP 48
EP 49
EP 50
EP 51
EP 52 (จบ)

Lee Young Kook เป็นพ่อม่ายที่มีลูกสามคน เขายังไม่เข้าใจการตายของภรรยาของเขา เขาตัดสินใจจ้าง Park Dan Dan เป็นครูสอนพิเศษให้กับลูก ๆ ของเขาและเขาก็สนใจเธอ ในขณะเดียวกัน Park Dan Dan มีบุคลิกที่สดใสและเป็นบวกแม้จะมีสถานการณ์ที่รุนแรงของเธอ